Отказ на поръчани и доставени продукти

Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:

-видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания;
-възникнал дефект по време на транспортирането – тук се издава протокол от куриера за възникнал дефект при транспортирането
-цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;
-констатирани липси

Горе-описаните рекламации могат да се направят 3 дни след получаване на пратката.Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт.
По силата на член 55(ал.1) от ЗЗППТ потребителят може да върне стоката в 7 дневен срок от деня на получаване на пратката, в случай че е съхранил продуктите във вида, в който ги е получил – опаковани и пазени, без да бъдат ползвани.Освен да върнат окомплектована стоката ,тя трябва да бъде съпътствана с цялата документация,която е получена заедно с продуктът.